Case: Aksulit Oy

Asiakas

Aksulit Oy on jyväskyläläinen RFID-ratkaisujen tekemiseen keskittynyt yritys. Yrityksen toiminta on kasvanut myös kansainvälisille markkinoille.

Yrityksen käytössä on uusin teknologia, jonka avulla Aksulit rakentaa teknologian sekä konsultoinnin yhdistelmillä tehokkaammin toimivia asiakasyrityksiä.

Työn sisältö

  • WordPress-verkkosivut
  • Verkkokatalogi
  • Yksilöllinen ulkoasu ja tekninen toteutus
  • Hakukoneoptimointi
  • Yritysilmeen yhtenäistäminen
  • Roll-up
  • Esitteitä
  • Ohjeet sivuston kehittämiseen, opastus ja tuki
verkkosivut aksulit

Työn kuvaus

Yhteistyö alkoi verkkosivu-uudistuksella, jonka myötä sivusto uusittiin kokonaan. Sivustosta tehtiin responsiivinen eli jokaiselle näyttöpäätteelle skaalautuva, sekä keskityttiin verkkosivuston hakukoneoptimointiin.

Myöhemmin liitettiin jo käytössä oleva verkkokauppa, katalogimuodossa nykyisille sivuille vastaamaan asiakkaan tarpeita. Siinä samalla muutettiin yrityksen värimaailmaa entistä enemmän punaiseen päin ja päästiin myös hieman printin kimppuun, roll-upin sekä esitteen muodossa. Verkkosivujen kehitystyö jatkuu koko ajan, joko asiakkaan itsensä toimesta laadittujen ohjeiden avulla tai yhteistyössä Mainostoimisto Poikkeuksen kanssa.

Asiakaspalaute

"Verkkosivujemme uudistamiseen valitsimme Mainostoimisto Poikkeuksen. Projektin aikana sivujemme ulkoasu päivitettiin nykyaikaiseksi ja käytettävyyteen panostettiin. Yhteistyö sujui varsin mallikkaasti koko projektin ajan, aikataulussa pysyttiin ja yhteydenpito oli mutkatonta. Olemme saaneet myös projektin jälkeen hyvin opastusta ja vinkkejä sisällön päivitykseen liittyen."

"Suosittelemme Mainostoimisto Poikkeusta myös muille uusia sivuja tarvitseville!"

- Joonas Puoliväli, Tuotepäällikkö, RFID, Aksulit Oy